Back

New Life (Tagalog)

New Life Tagalog
Play/Pause buttonPlay
New Life (Tagalog)
New Life Tagalog
Naniniwala ang New Life na ang pagbabahagi ng Salita ng Diyos sa ating sariling wika ay tumatagos sa puso ng bawa't Pilipino. Ito ay isang mabisang paraan upang ang mga Salita...
Download Pray.com for daily Bible verses
Receive the Daily Devotional, Share prayers with others, and more on the Pray.com app.
Download now on
App StorePlay Store