Back

14-Day Healing Devo Tagalog

New Life Tagalog
Play/Pause buttonPlay
14-Day Healing Devo Tagalog
New Life Tagalog
Ang 14 Araw na debosyonal na ito ay bunga ng isang mithiin na sabayan ang 14 araw na quarantin ng mga taong nagkakasakit ng Covid. Marami na ang napagpala ng debosyonal na it...
More info
Ang 14 Araw na debosyonal na ito ay bunga ng isang mithiin na sabayan ang 14 araw na quarantin ng mga taong nagkakasakit ng Covid. Marami na ang napagpala ng debosyonal na ito habang sila ay nag iisa sa ospital at walang kasamang mahal sa buhay. Ang Salita ng Diyos ang ating tanging pagasa. Dalangin namin na sa pamamagitan ng pakikinig sa debosyonal na ito ay mas maraming tao pa ang magkaroon ng isang buhay na pag asa, makasumpong ng kalakasan, at magpatuloy na lumaban! Tanging sa ating Panginoong Jesus lamang tayo maka aasa!
Author: New Life Tagalog
Download Pray.com for daily Bible verses
Receive the Daily Devotional, Share prayers with others, and more on the Pray.com app.
Download now on
App StorePlay Store